Yeşilce Mahallesi, Çelik Caddesi No:41 Kat:2 Kağıthane / İstanbul
+90 212 293 40 23

Connecting Business İnitiative

Connecting Business İnitiative(CBi)

Afet riskinin azaltılması, acil durumlara hazırlıklı olma, müdahale ve iyileştirme için Connecting Business İnisiyatifi

Nedir ?

Özel sektörün stratejik katılım isteğini karşılayan, daha dirençli topluluklar yaratan ve kriz içindeki kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan, talep odaklı, çok paydaşlı bir girişim.

Amaç

Özel sektörün afet riski azaltma, acil durum hazırlığı, müdahale ve iyileştirme ile ilgilenmesi için açık bir giriş noktası sağlanması.

  • Özel sektör ağlarını alt ulusal, ulusal ve bölgesel düzeylerde ve endüstri ile tematik gruplar arasında birbirlerine ve diğer aktörlere bağlamak.
  • Ortakları harekete geçirmek ve birleştirmek.
  • Özel sektör katılımı konusunda en iyi uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve politik katılımının kolaylaştırılması.
  • Özel sektör kapasitelerini ve kaynaklarını, yerel ağlar aracılığı ile insani ihtiyaçlara yönelik eşleştirmek.
  • Afet riskinin azaltılması, acil durum hazırlığı, müdahale ve iyileştirme için özel sektör tarafından yönlendirilen ağların oluşturulması ve bu ağların güçlendirilmesinin desteklenmesi.
  • İşletmelerin ve toplumlarının dayanıklılığını oluşturmak için araçlar üretmek ve programlar sunmak. • Özel sektörü direnç programlarına ve ulusal afet yönetim yapılarına entegre etmek.
  • Boşlukları ve hedef alanları belirlemek için özel sektör katılımını küresel olarak haritalamak ve izlemek.

Connecting Business inisiyatifi, özel sektör odaklı ve BM destekli bir girişimdir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından operasyonel ve teknik destek sağlanırken Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi, afet riski azaltımı konusunda teknik tavsiyeler sunar.

https://www.connectingbusiness.org/

Nerelerde

Üye Ağlar

01. Fiji
02. Haiti
03. Kenya
04. Madagaskar
05. Meksika
06. Myanmar
07. Nijerya
08. Philippines
09. Filipinler
10. Türkiye

Üye Adayı Ağlar

01. Arjantin
02. Bangladeş
03. Brezilya
04. Şili
05. Fildişi Sahilleri
06. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
07. Ekvador
08. Guatemala
09. Honduras
10 Endonezya
11. Ürdün
12. Lübnan
13. Malezya

 

14. Nepal
15. Peru
16. Samoa
17. Senegal
18. Sierra Leone
19. Solomon Adaları
20. Güney Afrika
21. Tonga
22. Uganda
23. Vanuatu
24. Vietnam

Ne yapabilirsin?

CBi Üye Ağları oluşturun, sponsor olun ve katılın.

Program Ortağı ya da Ortaklık Üyesi Olun.

Mali veya ayni katkıda bulunarak Kaynak Ortağı olun.

Connecting Business İnisiyatifini destekleyin.