Sağlam KOBİ Projesi

Günlük yaşamın bir parçası olan afetler genellikle beklenmedik zamanlarda ve anlık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle afetlere hazır olmak ve olası afet risklerine yönelik stratejiler geliştirmek günümüzün en önemli ihtiyaçları arasındadır. Bu kapsamda UPS Global Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, Amerikan Ticaret Odası Vakfı, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve UPS Türkiye iş birliği ve yerel paydaşların desteği ile Sağlam KOBİ projesi Türkiye’de hayata geçirilmiştir. 2013 yılından beri faaliyet gösteren Sağlam KOBİ projesi IDEMA tarafından yürütülmektedir.

KOBİ’lerin afetlere hazırlık süreçlerine ve yaşanabilecek olası afetlerin ardından iş hayatına hızla dönmelerine destek sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, bugüne kadar 15.000 ’den fazla kişiye ulaşılmış, afet konusunda farkındalık oluşturulmuş ve Türkiye`nin 25 ilinde işletmeler “İş Sürekliliği ve Afetlere Hazırlık” eğitimlerine katılmıştır. 2013 yılından bu yana 25 ilde, 65 eğitim ve eğitmen eğitimi düzenleyen Sağlam KOBİ projesi Türkiye genelinde yaklaşık 3.000 KOBİ’ye ulaşmıştır.

Çok taraflı bir paydaş ilişkisi ile kurgulanan proje kapsamında, Türkiye’deki farklı aktörler ortaklığında yaygınlaştırılması ve iş dünyası bünyesinde kapsamlı bir afet koordinasyon planının hazırlanması yolunda bilgi alışverişinde bulunmak amacı ile bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Danışma Kurulu kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını temsil eden 19 kurumdan oluşmaktadır. Pilot dönem çalışmalarının hazırlık aşamasından başlayarak tüm süreçlerinde projeye katkı yapan Danışma Kurulu’muz ile yapılan toplantılar projenin ölçeklendirilmesine önemli katkı sağlamıştır.

Sağlam KOBI projesi kapsamında şirketlerin, insan kaynaklı ya da doğal sebeplerle ortaya çıkan herhangi bir afete karşı hazırlıklı olmalarını desteklemek amacı ile, çeşitli araçlar işletmelerin hizmetine sunulmuştur. İşletmeler, Afet Direnç Testi ile afetlere hazırlıklı olup olmadığını görmekte, 20 İpucu Kitapçığı ile alabilecekleri temel önlemleri öğrenmekte, Acil Eylem Planı Platformu ile acil eylem planlarını oluşturabilmektedir. İşletmeler bu araçların tümüne http://www.saglamkobi.com web sitesinden ücretsiz olarak erişebilmektedir.

Online araçların yanı sıra, Sağlam KOBİ Projesi, KOBİ’lerin afete karşı hazırlıklarını desteklemek amacıyla:

  • KOBİ Birebir Eğitimleri
  • Sağlam KOBİ Eğitmen Eğitimleri
  • Bilgilendirme Faaliyetleri
  • Çevrimiçi Araçlar
  • Araştırma Çalışmaları
  • Hackathon Etkinlikleri düzenlenmektedir.

Sağlam KOBİ Tanıtım Filmi: